Prof Mehmet Ungan, MD

Prof. Mehmet Ungan, MD

Other Publications

Science / art / education journals

1. Ungan, M., “ Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği nin Gelişimi” Bir Uzmanlık Dalı Olarak Aile Hekimliği, Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yayın No: 1, Sayfa: 9-11, Aralık 13 1994, İstanbul. (Development of Association in Family Medicine)

2. Ungan, M., “ Pilot Uygulamadaki Sorunlar” Bir Uzmanlık Dalı Olarak Aile Hekimliği, Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Yayın No: 1, Sayfa: 18-19, Aralık 13 1994, İstanbul. (Problems in Pilot application oft he Family Medicine System)

3. Birgül, E., H. Sezer, M. Ungan, A. Çaylan, B. Öcal, M. Elçin, H.Çağlayaner, C. Bilgiç, E. Saatçi, S. Görpelioğlu, N. Bozdemir, “ Aile Hekimi” Türkiye Aile Hekimleri Uzmanlık Derneği Kitapcığı, 1998. (“Family Physician” TAHUD’s Booklet)

4. Aymard, M., M. Valette, A. Coşkun, T. Çataklı, Y. Sivri, S. Kaygusuz, V. Özgüven, M. Ungan, C. Saydam, Z. Kurugöl, E. Seber, A. Kara, Ö. Nazlıcan, F. Türkay, T. Pehlivan, “Türkiye’de 1998-1999 Kış Mevsiminde İnfluenza Virüs Sürveyans Araştırması”, Rapel Dergisi, Sayfa: 16-19, 1999. ( Influenza Virus Surveillance Study in 1998-1999 Winter Season in Turkey)

5. Ungan M., “ Demans ve Alzheimer”, Actual Medicine, 7(5), 45-58 (1999). (Dementia and Alzheimer)

6. Ungan, M., “ Geleneksel Hekimliğe Dayalı Farklı Bir Yaklaşım: Aile Hekimliği”, Çoluk Çocuk Dergisi, Sayfa: 16-17, 2001, “A Different Approach Based on Traditional Physician”

7. TRT RADYO, PROGRAM Danışmanı, Türkçe Ulusal ve Uluslararası yayının, Türkiye’nin Sesi Radyosu, Program Adı: “Sağlıkla Randevu”, Program Direktörü: Ozlem Yalcin, TRT Radio, Oran, Ankara, 2005-2006 and 2012-2015. Program Advisor of the Turkish Radio and Television, International and National Broadcast, Voice of Turkey Radio, Name of the Broadcast Program “Appointment with Health”.

8. METU TV-Health Program Series- Public Education Activities, Live Broadcast, Title “Önce Sağlık”, METU, GISAM, Ankara, 2006. Name of the Broadcast “ First Priority is Health”

9. Ungan M. Ayın Konusu “Koruyucu Hekimlik”, Actuel Medicine, Cilt 14, Sayı:6, sayfa:6-10, 2006. Subject of the month “Preventional Medicine”.

10. Ungan M, Ceyhun G, “Bir Tıp Disiplini Olarak Aile Hekimliği”, Popüler Bilim, Yıl: 15, Sayı: 169, Sayfa:18-21, 2008. “ Family medicine as a discipline”

11. Programme de recherce pour la medecine generale/medecine de famille et les soins primaires en Europe, EH Pradier, Beyer M, Chevallier P, Eilat S, Lionis C, Peremans L, Petek D, Rurik, I, Soler JK, Stoffers EJH, Topsever P , Ungan M, van Marwijk H, Royen PV, Dergi adı: Exercer, Fransız Aile Hekimliği/Genel Pratisyenlik Koleji (CNGE) araştırma özetleri ve populer tıbbi magazin, voulm: 22, No:96, Mart-Nisan 2011. Summary of the research activities in French GP College (CNGE).